Proces Verbal – 11 Sept 2016

Ordinea de zi a ședinței este atașată prezentului Proces verbal.

Prezenți: Preot Bogdan Nichitean, Cristi Severin, Felicia Vușcan, Sânziana Niculescu, Monica Costan, Ileana Bodale, Claudian Nicolesco, Ron Mureșan, Constantin Chebac.

1. Rugăciunea de început.
2. Sărbătoarea Toamnei. Se aprobă schimbarea datei pentru Sărbătoarea Toamnei pe data de 2 Octombrie 2016, deoarece mai multe persoane implicate în organizarea sărbătorii lipsesc din localitate.
3. Curățenia în Biserică. Se propun două variante pentru curățenie: fie câte două familii voluntare, fie angajarea unei companii sau persoane pentru curățenie.
Este deasemenea nevoie de curățenie în exteriorul bisericii (gutters, etc.).
Este momentul acum, în pragul sezonului rece, să revizuim și sistemul de încălzire.
4. Demolarea căsuței. Consiliul trebuie să mobilizeze câțiva enoriași pentru demolarea căsuței. Nelu Tâlvan și Mircea Vasile se vor ocupa cu aruncarea deșeurilor rezultate din demolare. Ron Mureșan se oferă să afle dacă în 1978, când a fost construită căsuța, s-a folosit azbest pentru izolarea acoperișului.
Cristi Severin se angajează să afle dacă e necesar un permit de demolare.
5. Updates Sala socială. Deoarece nu s-a încheiat construcția Sălii sociale în termenii stabiliți, trebuie reînoite permiturile, ceea ce atrage cheltuieli suplimentare. De curând s-au plătit $1414 pentru a reînoi Building permit.
Consiliul parohial consideră că acum prioritară este finalizarea construcției Sălii sociale. CristiSeverin anunță că pe data de 21 Octombrie va avea loc un Spectacol românesc în sala socială a Bisericii siriene Sf. Gheorghe, iar fondurile rămase după plata cheltuielilor vor fi donate pentru construcția Sălii sociale.
6. Diverse. Consiliul parohial hotărăște construcția unei noi cutii poștale, dacă ne este permisă de Oficiul Poștal, lângă crucea stradală, investiție care ar costa până în $200.
Anul acesta numărul enoriașilor cu drept de vot a crescut în parohia noastră cu 11 noi membri. Ron Mureșan promite că va pregăti un Raport al discuțiilor și hotărârilor Congresului Episcopiei de anul acesta, spre informarea consilierilor.
În încheiere, președintele Cristi Severin spune că se declară destul de mulțumit deocamdată cu tot ce s-a realizat și cu ce se va mai realiza până la sfârșitul anului acesta.
7. Rugăciunea de încheiere.

Întocmit de,

Sânziana Niculescu – Secretar

Comments are closed.